Střípky z gymnázia

Comenius Gymnázia Příbram uspěl v programu Erasmus+

,

Erasmus+ je novým programem EU na období 2014-20. Hlavní priority programu v oblasti školství a vzdělávání vychází z potřeb podporovat kvalifikovanost a zaměstnanost v rámci EU. Projekty strategického partnerství Comenius jsou ideální příležitostí pro mládež, jak se zapojit do práce na zajímavých projektech, zdokonalovat se v komunikaci v cizích jazycích, poznávat život v různých evropských regionech a navazovat kontakty s vrstevníky.

Počátkem září obdrželo vedení Gymnázia Příbram zprávu od německé koordinátorky projektu Comenius, že Evropská komise schválila nově podaný projekt s názvem „Mysli globálně: Evropská mládež kreativně přistupuje k výzvám naší doby“. Všech pět partnerských škol (Německo, Polsko, Norsko, Itálie a ČR), které společně žádost o projekt podaly v dubnu letošního roku, obdrží grant z programu Erasmus+ na projektovou práci a na mobility studentů a učitelů. Tím odstartuje tříletá etapa spolupráce, která bude zaměřena na využití nových technologií a inovativní metody při tvorbě výstupů. Veškerá komunikace a výstupy budou probíhat v anglickém jazyce.

Mezinárodní tým učitelů jednal na první projektové schůzce v německém Aurichu od 5. do 10. 10. 2014. Hlavním cílem bylo upřesnit termíny projektových schůzek, které budou zaměřeny na výměnu zkušeností, ale i na tvorbu společných výstupů. Tento bod programu byl jedním z nejtěžších, protože termíny prázdnin, svátků a maturitních zkoušek v rámci EU se hodně liší. Pak už se otevřela debata o podtématech, která si každá škola v rámci projektu zvolí a zpracuje. Všechny výstupy budou v letošním školním roce prezentovány formou veletrhu informací v norské škole ve Vollenu.

Doprovodným programem schůzky byla návštěva nového interaktivního centra Klimahaus v Bremerhavenu. Každý návštěvník zde podnikne výpravu po různých klimatických oblastech a s pomocí nejnovějších technologií studuje klimatické změny dané oblasti. V Aurichu si delegace prohlédla továrnu na výrobu větrných generátorů Enercon.