Střípky z gymnázia

S projektem Comenius v ligurské Savoně

,

Desetičlenná skupina projektu Comenius pod vedením svých učitelů Mgr. Hany Štufkové a Mgr. Bedřicha Rotha vycestovala na konci března do partnerské školy v Itálii. Studenti a učitelé Licea scientifico Orazzio Grassi v Savoně zorganizovali schůzku pro všechny partnerské školy (Německo, Norsko, Polsko, Česká republika, Itálie) od 27. 3. do 4. 4. 2014.

foto: Mgr. Hana Štufková

Hlavním úkolem schůzky bylo zakončení dvouletého projektu Naše cesta Evropou s kreativním využitím literatury, hudby a umění. Tak jako v loňském roce se projektová práce nesla v duchu kreativního psaní v anglickém jazyce. Jednotlivé národní týmy se od podzimu podílely na vzniku příběhu, jehož první kapitolu otevřela hostitelská škola v Savoně. Hlavní hrdinové příběhu – středoškoláci Regina, Paolo, Francesca a Filippo – se ocitli s pomocí kouzla na cestě po jednotlivých partnerských zemích. Do děje vstoupily i známé historické osobnosti, které řídily osudy hlavních hrdinů a pomáhaly jim řešit spletité situace na cestě zpět do Savony. Každá kapitola příběhu mohla vzniknout až po přečtení kapitoly předešlé, a tak hlavní hrdinové postupně přešli z Itálie do Polska, dále do Norska, Německa a finále patřilo České republice. Tím ale projektová práce nekončila.

Hlavním úkolem ještě před odjezdem bylo sepsání scénáře a rozdělení rolí. Hostitelé vytvořili na facebooku pět mezinárodních týmů podle kapitol příběhu. Tyto týmy se musely předem domluvit na obsazení hlavních a vedlejších rolí, rekvizitách a kostýmech.

A jak vypadala práce na místě? Hned druhý den po příjezdu proběhly první čtecí zkoušky pod vedením přidělených učitelů z projektu Comenius. Každý dramatický tým sepsal požadavky ohledně rekvizit pro výtvarný tým, který se nadšeně pustil do práce. V těsné součinnosti s dramatickým týmem spolupracoval tzv. band. Toto malé hudební těleso vybralo a secvičilo vhodný hudební doprovod se zpěvy k jednotlivým dějstvím a vyplnilo i přechody mezi jednotlivými dějstvími. Pak následoval usilovný nácvik v jednotlivých týmech, který vyvrcholil prezentací pro veřejnost, vedení školy a učitele Licea Orazi Grassi a také pro zástupce města.

Součástí projektové schůzky bylo poznávání regionu Savony a Ligurské riviéry. Hned po příjezdu čekalo na jednotlivé mezinárodní týmy hledání pokladu v Savoně, následovala prohlídka přístavu a obrazové galerie. V sobotu proběhlo přivítání a program v Liceu Orazio Grassi. V neděli nás autobusy zavezly do Janova, kde dopoledne proběhla pohlídka historického centra pod vedením italských studentů a odpoledne se vyrazilo do největšího evropského akvária v janovském přístavu. Ligurie je místem, kde se vyrábí olivový olej, a tak návštěva výrobny oleje Olio Carli v městě Imperia výborně doplnila celý program.

Celá projektová práce vznikla v rámci schůzek tzv. klubu Comenius, který se na gymnáziu schází každé úterý odpoledne. V projektu pracovala skupina 18 studentů, ale největší dík patří těm, kteří se postarali o zdárnou reprezentaci naší školy. Ve velké míře se zapojili a naši školu reprezentovali studenti prvních ročníků – Z. Bíza, J. Langer, T. Danišová, D. Linhartová, Z. Hrubá, V. Peráňová (1.A), D. Čižmariková (1.B), dále studenti druhých ročníků M. Šmolíková (2.A), M. Šmídová (2.C) a studentka M. Šikolová (3.A).

Celá projektová práce a cestovní náklady byly hrazeny z grantu Programu celoživotního učení EU.