Střípky z gymnázia

Výzva pro češtináře

,

Na gymnáziu nechyběla ani letos olympiáda z českého jazyka. Ta je rozdělena do dvou kategorií. Do první kategorie spadaly třídy tercie s kvartou a do druhé patřili studenti vyššího gymnázia. V okresním kole se potom objeví první tři z každé kategorie.

Školní kolo se konalo 30. listopadu v jídelně budovy Legionářů. Letos se zúčastnilo z obou budov celkem 60 studentů. Ti měli za úkol vyplnit gramatickou část a napsat slohový útvar na dané téma
v časovém rozmezí 120 minut.

V první kategorii se zúčastnilo 15 studentů. Vítězné místo získal Michal Labuda (tercie) se 42 body. Na druhém místě se umístil Jakub Vojáček (kvarta) se 40 body. Třetí místo obsadil Martin Zvolánek (kvarta) se 39 body.

Ve druhé kategorii soutěžilo 45 studentů. První místo získal Matěj Pánek (kvinta) se 46 body. Hned o bod za ním se umístil Tomáš Poskočil (sexta). Třetí místo obsadila Barbora Krejčíková (4.A) se 43 body.