Střípky z gymnázia

V knihovně se slovníky

,

Poučnou besedu zažili žáci 1.B s knihovnicí gymnázia Editou Vaníčkovou Makosovou. Konala se v pátek 24. listopadu v knihovně Gymnázia Příbram. Studenti si vyslechli zajímavé informace na téma slovníky a sami předkládali své nápady a názory. Zábavnou formou se naučili, jaké jsou typy slovníků nebo jak se slovníky mohou řadit. Mohli si prohlédnout i prolistovat Ottův slovník naučný, který byl po sto let největší českou encyklopedií, Frekvenční slovník mluvené češtiny a mnoho dalších typů slovníků. Nevšední hodinu češtiny si žáci užili a doufají, že se takových přednášek bude konat více.