Střípky z gymnázia

,

Už druhým rokem je svět poznamenán pandemií covidu 19 a mnohé věci se změnily k nepoznání. Jedni z nejvíce zasažených jsou studenti. Jejich kurzy, zájezdy a výlety se zrušily, už přes rok na učitele hledí přes obrazovku svých zařízení a se svými spolužáky se nevídají. Ještě citelněji změny vnímají maturanti. Maturitní plesy se jim buď […]

Střípky z gymnázia

,

Trestní právo. Jedna z maturitních otázek z předmětu Základy společenských věd. Většina studentů se v tomto odvětví práva orientuje hlavně díky kriminálním seriálům. Je ale realita stejná? To se studenti maturitních ročníků dozvěděli v úterý 30. března. Státní zástupkyně JUDr. Petra Vítková si pro ně připravila nejen případ, který se mohl reálně stát, ale také […]

Střípky z gymnázia

,

Maturita se kvapem blíží a nervozita studentů stoupá. A to nejenom kvůli posunutí termínů maturit a celkové nejistotě v této době. Podíl na tom má i množství učiva a pocit studentů, že distanční výuka pro ně nemusí být plnohodnotná. Osvědčeným způsobem pro rozbití stereotypu online hodin se staly besedy. Jednu takovou si pro studenty, kteří […]

Střípky z gymnázia

,

Besedy a přednášky musely být, tak jako mnoho školních akcí, minulý rok, a prozatím i ten letošní, omezeny nebo zrušeny. Řada z nich se tak přesunula do online prostředí. Výjimkou nebyla ani beseda s profesorem Ivem Budilem. Tento český antropolog, pedagog a mimo jiné taky spisovatel, si připravil besedu na téma Islám a západní svět. […]

Střípky z gymnázia

,

O mezinárodní jazykové certifikáty z anglického jazyka je každý rok na Gymnáziu Příbram velký zájem. Letošní zkoušky Cambridge English se měly konat v březnu, jejich termín se ale musel kvůli koronavirové krizi přesunout. Náhradní termín připadl na sobotu 23. května. Studenti mohli své znalosti z anglického jazyka uplatnit na úrovni B2 nebo C1. Obě zkoušky […]

Střípky z gymnázia

,

Politika, víra, sport a ekologie. Čtyři hlavní oblasti, které rozdělují, ale i spojují dnešní společnost. A právě jimi se zabývali studenti z Gymnázia Příbram a jejich němečtí výměnní partneři z Gymnázia Immanuela Kanta v Lachendorfu. Druhá, příbramská část výměnného pobytu proběhla v týdnu od 24. února. Hned v úterý je čekal workshop v pražském Goethe […]

Střípky z gymnázia

,

Film. Komunikační prostředek, který ovlivňuje masy. Diváky by měl buď pobavit a nebo něco naučit. A právě něco o historických a dobových filmech a jejich funkcích se studenti třetích a čtvrtých ročníků dozvěděli 29. ledna. Mgr. Martin Šimek, který je garantem předmětu Historická látka ve filmu na Fakultě humanitních studií UK, studentům přiblížil nejen problémy […]

Střípky z gymnázia

,

17. listopad 1989. Tohle významné datum se stalo neodmyslitelnou součástí české historie. Co vše stálo za pádem komunismu a jak se tehdejší studenti cítili, už může být pro nové generace nepochopitelné. Martin Mejstřík, který byl jeden z hlavních představitelů a organizátorů studentského hnutí, svou besedou přiblížil Sametovou revoluci z pohledu tehdejšího studenta. Třeťáci si tak […]

Střípky z gymnázia

,

Domácí násilí. Besedu s tímto názvem  ve středu 27. listopadu absolvovali studenti z třetích ročníků s volitelným předmětem Stát a občan nebo Literární seminář. Kapitánka a vrchní komisařka Mgr. Jindřiška Cestrová vysvětlila studentům, jak domácí násilí poznat, jaké formy může mít i jak takové situace řešit. Dozvěděli se, kam se mají v případě domácího násilí […]