Střípky z gymnázia

Kam se vydat po gymplu?

,

Touto otázkou už se během svého studia zabýval nejeden gymnazista. A přesně proto se studenti druhého a třetího ročníku včetně sexty a septimy zúčastnili programu, který jim měl alespoň trochu ukázat směr, jakým se můžou ubírat po dokončení studia na gymnáziu.

V rámci dvouhodinovky kariérního poradenství tak výchovná poradkyně Libuše Fořtová studenty provedla cestou důležitých faktorů při hledání práce, výběru vysoké školy a hodnot a silných stránek, které s touto problematikou souvisí.

Pro program byla zásadní komunikace. Žáci nejdříve přispívali svými nápady, například, co všechno člověka čeká, když bude žádat o pracovní místo. Dalším úkolem bylo se podělit o nějakou svou silnou stránku. To bylo teprve začátkem řetězce několika dalších cvičení, která přispěla k uvědomění si svých kladných osobnostních rysů a životních priorit. Právě to je totiž důležité při výběru budoucí kariéry.

Studenti měli zapsat pět pozitivních vlastností, které je charakterizují a považují je za důležité. Dalším cílem bylo získat názor od spolužáků, a tak měli všichni za úkol napsat každému spolužákovi aspoň jednu vlastnost, které si na něm váží. Poté následovalo cvičení zaměřené na životní hodnoty. Na papíře se slovy jako třeba úspěch, peníze, pomoc druhým, láska nebo výzva měli studenti postupně vybrat svých 17 priorit a nakonec své hodnoty zúžit na 8 nejdůležitějších, které jsou navíc využitelné i v budoucí kariéře. Nakonec si studenti sami pro sebe zhodnotili momentální naplnění těchto hodnot ve svém životě, aby věděli, na čem ještě můžou zapracovat.

Na úplný závěr programu doporučila paní učitelka Fořtová několik webových stránek (Gaudeamus, Studuj.to, Jobs.cz, NSP souvisejících s vysokými školami a kariérou.