Střípky z gymnázia

Třeťáci přičichli k trestnímu právu

,

20. listopadu proběhla pro studenty třídy 3.A beseda na téma Probační a mediační služba města Příbrami v rámci předmětu společenských věd. Jedná se o zprostředkování pomoci a řešení konfliktů prospěšnou a účinnou cestou v oblasti trestního práva, kde se pracuje jak s trestanými, tak i s oběťmi nezákonného jednání či přestupku. Hlavním cílem je opětné zařazení pachatele do společenského života bez dalšího porušování zákonů, a to například výkonem nejrůznějších trestů, z nichž jedním jsou i veřejně prospěšné práce.

Studentům byly zodpovězeny veškeré otázky, posuzovali, jakou strukturu má samotný soudní proces, načež debatovali nad tím, který trest je nejpřísnějším a který zase stojí na posledním místě žebříčku. Dvě hodiny této přednášky byly pro žáky, kteří trestní právo začnou teprve probírat, jistě přínosné.