Střípky z gymnázia

,

20. listopadu proběhla pro studenty třídy 3.A beseda na téma Probační a mediační služba města Příbrami v rámci předmětu společenských věd. Jedná se o zprostředkování pomoci a řešení konfliktů prospěšnou a účinnou cestou v oblasti trestního práva, kde se pracuje jak s trestanými, tak i s oběťmi nezákonného jednání či přestupku. Hlavním cílem je opětné zařazení […]

Střípky z gymnázia

,

V rámci zahraničního projektu AFS přijela do České republiky studentka Olga Karchina z ruského města Surgut na Sibiři. Naši zemi si vybrala proto, že zde chce studovat vysokou školu a chtěla poznat naši bohatou kulturu. Na gymnáziu, konkrétně ve třídě 1.A, strávila necelé tři měsíce a pilně studovala český jazyk jak z učebnicového materiálu, tak […]