Střípky z gymnázia

,

Po návratu studentů do školy jsme využili letního počasí a se třídami kvintou, sextou, 3.B a 3.C vyrazili na geografické terénní cvičení v povodí Litavky. Slovní základ jména řeky „lit“ se ztotožňuje se slovesem lít, rozlévat. Odkazuje na pravidelné rozvodnění toku a jeho rozlévání z břehů. Vysoko položená pramenná oblast způsobuje, že má Litavka vodu […]

Střípky z gymnázia

,

Pražský studentský summit je celoroční vzdělávací projekt pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky, který pořádá Asociace pro mezinárodní otázky. Dává mladým lidem skvělou možnost rozšiřovat si znalosti v oblasti mezinárodního dění, lidských práv, ekonomie, mezinárodní vzdělávací, vědecké a kulturní spolupráce, světové bezpečnosti či životního prostředí, tříbit své kritické […]

Střípky z gymnázia

,

Téměř osm tisíc kilometrů napříč Asií ujel na koloběžce cestovatel a fotograf Marek Jelínek.  O své zážitky se podělil se studenty gymnázia 7. března v hudebním sále školy. Koloběžku v Asii vůbec neznají a tak cestovatel neustále čelil dotazům, kam schoval pedály a kde má motor. Koloběžka mu pomáhala odbourávat bariery a otvírala mu také […]

Střípky z gymnázia

,

Jeden svět. Tak zní název mezinárodního festivalu dokumentárních filmů věnovaných problematice lidských práv. Pořádá ho Člověk v tísni a každý rok představí více než stovku snímků zaměřených na různá sociokulturní témata. Letošních 117 filmů zastřešuje téma „Bezpečná blízkost“ a jen namátkou se dotýkají třeba případů porušování lidských práv, příběhů jednotlivců v kontextu globálního dění, osobní identity, […]

Střípky z gymnázia

,

Jmenuji se Marie. Promiňte, spěchám, mám snídani s velvyslancem. Slaninu, rajče, vajíčka či fazole si pod pojmem anglická snídaně představí každý. Ale co má člověk čekat, když k takové kombinaci přihodíte ještě velvyslance? Cílem ranního setkání bylo kromě snídaně také seznámení hostů na anglické ambasádě s průběhem a pokrokem projektu DofE nejen na naší škole, ale […]

Střípky z gymnázia

,

Ve dnech 24.-25. září proběhlo každoroční podzimní setkání Přidružených škol UNESCO, jehož pořadatelem bylo Gymnázium K. V. Raise Hlinsko. Toto město leží na úpatí Českomoravské vrchoviny, na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí, a to CHKO Žďárské vrchy a CHKO Železné hory a v centru se nachází přírodní skanzen Betlém. Ve zpřístupněných roubenkách si učitelé prohlédli expozici […]

Střípky z gymnázia

,

Studenti 2.A si samostatně zorganizovali návštěvu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na kterou následně vyrazili v pondělí 19. března. Po obědě je přivítal salónek s dokumentem o české státnosti, který jim připomněl historii a základní principy demokratické struktury vládnutí. Po důkladné osobní prohlídce a jmenovitém průchodu bezpečnostními rámy na ně čekal poslanec Dominik Feri, který se […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 21. prosince vyrazila třída 2. A do předvánoční Prahy, prvním cílem byla galerie Rudolfinum a výstava Krištofa Kintery Nervous trees. Název výstavy odkazuje ke stejnojmenným objektům, které se nervózně pohybovaly v hlavním výstavním sále. Důležitou součástí expozice je tzv. laboratoř, přibližně sto metrů čtverečních pokrytých umělou krajinou ze součástek elektronických zařízení, poetickou a […]

Střípky z gymnázia

,

Kolik lidí se narodilo ve stejný rok jako vy? Kolik lidí v té době žilo na Zemi a kolik je to dnes? A jak moc se demografické chování lidí v různých částech světa liší a jaký to má vliv na světovou populaci? Odpovědi na tyto otázky jsme hledali na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy ve čtvrtek […]

Střípky z gymnázia

,

Jako každý podzim i letos se studenti vypravili na plnění expedic v rámci projektu DofE, Ceny vévody z Edinburghu. První zkušební expedice bronzových týmů proběhla v Brdech na Hřebenech, kde studenti zdolali Studený vrch a užili si táboření v lese. A protože předpověď byla deštivá, nepohrdli na noc zálesáckým srubem ani přístřeškem, které jsou i s ohništěm ukryty v […]