Střípky z gymnázia

Třeboň jako na dlani

,

Předposlední týden školního roku se studenti 2.A s pedagogickým doprovodem Michaely Kocourové a Ivy Šmídové vydali do malebného města Třeboň v Jihočeském kraji. Penzion Kostky v nedalekém Hamru jim umožnil trávení volného času sportovními aktivitami. Všech pět dnů pobytu se neslo v duchu pěší turistiky, všichni si ráno nazuli sportovní obuv, naplnili batůžky svačinou, vodou a vydali se směrem Třeboň. Pár kilometrů jim na cestě ušetřil vlak, kterým se z vesnice Majdaléna dostávali do Třeboně, dále však pokračovali po svých. Společně navštívili přes 10 rybníků v okolí Třeboně, Schwarzenberskou hrobku, veřejné koupaliště a vyběhli na věž staré radnice. Nesmělo chybět ani každodenní koupání na veřejných plážích u téměř každého rybníka, který to nabízel. I přes velmi vysoké teploty, které výlet doprovázely, panovala mezi studenty dobrá nálada. Pět dnů uteklo jako voda a v pátek se všichni společně vydali zpět do Příbrami.