Střípky z gymnázia

,

V dubnu proběhly přijímací zkoušky na střední školy a stejně tomu bylo i na Gymnáziu Příbram. Uchazeči se mohli hlásit nejen na všeobecný čtyřletý nebo osmiletý obor všeobecného gymnázia, ale nově také na studium živých jazyků. 12. a 13. dubna se konaly přijímací zkoušky na čtyřletý obor. Na Gymnázium Příbram se hlásilo 153 uchazečů, z […]

Střípky z gymnázia

,

Bezmála stovka uchazečů dnes při přijímacích zkouškách dorazila na gymnázium. Šlo o žáky 9. tříd, kteří si školu zvolili pro konání zkoušek v prvním ze dvou termínů. Čekaly na ně testy z matematiky a českého jazyka. Začalo tak přijímací řízení, které bude pokračovat zítra druhým termínem pro deváťáky a ve středu a ve čtvrtek oběma […]

Střípky z gymnázia

,

Hned druhý den poté, co opustili lavice maturanti, kteří včera psali své první písemné maturitní práce, zasedli do nich jejich následovníci – uchazeči o studium. Dnešním dnem totiž začala série přijímacích zkoušek. Gymnázium otevře své brány uchazečům do 17. dubna celkem čtyřikrát: dvakrát pro žáky devátých tříd a dvakrát pro páťáky. Na obě skupiny čekají […]

Střípky z gymnázia

,

První z celkových čtyř řádných termínů, dvou pro čtyřleté a dvou pro osmileté studium, mají za sebou uchazeči o studium na středních školách v celé republice, tedy i na Gymnáziu Příbram. Písemné testy z matematiky a českého jazyka pro ně připravila společnost Cermat. Deváťáci a páťáci mají letos možnost testy skládat dvakrát, pokaždé na jiné […]

Střípky z gymnázia

,

Tradiční místo, tradiční téma, tradiční obsah. Schůzka rodičů budoucích primánů a prváků s vedením školy. A přece je pokaždé něco nového: tváře budoucích gymnazistů, kteří často svoje rodiče doprovázejí, a samozřejmě tváře rodičů – nutno však dodat, že i tady se vedení školy často setkává s tvářemi známými buď z rodičovských schůzek starších sourozenců jejich […]

Střípky z gymnázia

,

V napětí z výsledků přijímaček jsou po dnešku i páťáci. I když ti asi obecně více, protože u nich je výsledek testů klíčový. Ke zkouškám na osmileté studium se dnes potenciálních primánů dostavila stovka, a tak jen každý třetí z nich bude od září moci stát se gymnazistou. Také na ně, stejně jako v pátek […]

Střípky z gymnázia

,

Celé první poschodí obsadili dnes žáci devátých tříd. Už druhým rokem totiž uchazči o čtyřleté studium v rámci přijímacího řízení píší také testy z matematiky a českého jazyka. Deváťáci všechny učebny zaplnili už před osmou hodinou, přestože přijímačky začínaly až v půl deváté. Nejprve je čekal matematický test a po přestávce, kdy se na ně […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 2.6. se uskutečnila už tradiční schůzka rodičů budoucích gymnazistů s vedením školy. Zahájena byla v 16:30, když školní jídelnu zaplnili zástupci budoucích primánů (a někteří páťáci měli tu odvahu, že se přišli podívat osobně). Celou akci zahájila svým proslovem paní ředitelka, ve kterém hovořila o studijním plánu, úspěších školy, a také lákala přítomné zájemce […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 16. dubna si příbramští páťáci přišli vybojovat místo na našem gymnáziu. Bojovníků bylo přes sto a rozdělili se do šesti tříd s dozorujícím učitelem. Tam je doprovodili jejich rodiče, kteří na ně pak napjatě čekali před školou. Zkoušky odstartovaly v půl deváté a měly dvě části, český jazyk a matematiku. Úlohy rozhodně nebyly lehké, […]

Střípky z gymnázia

,

Žáci 9. tříd dnes zaplnili učebny gymnázia. Skládali totiž přijímací zkoušky. Přesněji řečeno pilotní testy ověřování organizace přijímacího řízení, jak zní úplný název testů z matematiky a českého jazyka, které jsou letos nově součástí přijímacího řízení. Skóre, kterého uchazeči dosáhnou, sice bude hrát roli pouze v hraničních případech, protože hlavní vliv na úspěch při přijímacím řízení […]