Střípky z gymnázia

Přijímačky řečí čísel

,

V dubnu proběhly přijímací zkoušky na střední školy a stejně tomu bylo i na Gymnáziu Příbram. Uchazeči se mohli hlásit nejen na všeobecný čtyřletý nebo osmiletý obor všeobecného gymnázia, ale nově také na studium živých jazyků.

12. a 13. dubna se konaly přijímací zkoušky na čtyřletý obor. Na Gymnázium Příbram se hlásilo 153 uchazečů, z nichž 3 byli ukrajinské národnosti. Gymnázium z celkové počtu přijme 60 uchazečů na všeobecný obor a 30 uchazečů na studium živých jazyků.

19. a 20. dubna proběhla jednotná přijímací zkouška na osmiletý obor. Z celkového počtu 140 uchazečů bude přijato 30, tedy jedna třída.

Výsledky budou zveřejněny 2.května na webu gymnázia.