Střípky z gymnázia

Přijímačky: den 1.

,

Žáci 9. tříd dnes zaplnili učebny gymnázia. Skládali totiž přijímací zkoušky. Přesněji řečeno pilotní testy ověřování organizace přijímacího řízení, jak zní úplný název testů z matematiky a českého jazyka, které jsou letos nově součástí přijímacího řízení. Skóre, kterého uchazeči dosáhnou, sice bude hrát roli pouze v hraničních případech, protože hlavní vliv na úspěch při přijímacím řízení má prospěch ze základní školy, přesto ale deváťáci přišli řádně připraveni a vybaveni pomůckami.

Výsledky celého přijímacího řízení a své umístění se dozvědí 22. dubna. Těšíme se, že se s drtivou většinou dnešních nových tváří setkáme v září. Zítra čekají testy žáky z 5. tříd. Pro ty však už bude jejich výsledek rozhodujícím kritériem přijetí.