Střípky z gymnázia

,

Některé věci se vyplatí si připomínat. I to je jeden z důvodů, proč se na gymnáziu opět po roce konal Den proti násilí a kriminalitě.  Tentokrát 16. dubna. Jako každý rok se prima vydala mimo školu, zatímco sekunda, tercie a kvarta zůstaly v prostorách gymnázia. Primáni nejdříve zavítali do Střediska výchovné péče. Tam hráli nejrůznější […]

Střípky z gymnázia

,

12. dubna se třídy nižšího gymnázia vydaly na akci Den proti násilí a kriminalitě. Prima začala svůj den ve Středisku výchovné péče, kde si vyzkoušela různé hry nebo si vyrobila vlastní plakáty. Pak se primáni přesunuli do nízkoprahového zařízení Bedna. Tam se o něm něco dozvěděli a mohli si vyzkoušet aktivity, které zde návštěvníci dělají. […]

Střípky z gymnázia

,

Drogy, kyberšikana, ale i první pomoc a kriminalita. To všechno ve čtvrtek 20. dubna zaznělo ve třídách nižšího gymnázia. Prima jako jediná opustila zdi školní budovy a už tradičně se vydala stmelit třídní kolektiv do Střediska výchovné péče.  Tam jim k tomu pomohly společné hry a práce v týmu, například při vytváření co nejvyšší věže.  Pak, ostatně […]

Střípky z gymnázia

,

Kriminalita, zajisté problém dnešní společnosti. S tímhle tématem se v pátek 15. dubna seznámilo celé nižší gymnázium. Studenti primy už tradičně navštívili Středisko výchovné péče, účastnili se seznamovacích her a upevňovali kolektiv v nové třídě. Poté se přesunuli do Bedny nízkoprahového centra. Žáci byli informováni o chodu zařízení a seznámeni s tím, jak to vlastně všechno funguje. Další ročník, […]

Střípky z gymnázia

,

15. dubna čekala na studenty nižšího gymnázia tradiční akce Den proti kriminalitě a násilí. Pro čtyři třídy připravila metodička prevence Mgr. Marie Hlaváčová řadu zajímavých akcí – besed, přednášek a exkurzí. První skupina navštívila Středisko výchovné péče, kde posílili kolektiv seznamovacími hrami a dozvěděli se o službách, které středisko poskytuje. Další studenti se podívali do […]

Střípky z gymnázia

,

V úterý 22. dubna se na Gymnáziu Příbram konal Den proti kriminalitě a násilí, kterého se zúčastnilo celé nižší gymnázium. Studenti primy navštívili besedu o utváření kolektivu ve třídě ve Středisku výchovné péče. Poté se přesunuli do tělocvičny, kde se měli naučit základy první pomoci. Vyzkoušeli si resuscitaci, umělé dýchání, první pomoc při otravě a mnoho […]

Střípky z gymnázia

,

24. dubna od rána se žáci nižšího stupně příbramského gymnázia měli možnost zúčastnit projektového dne s názvem Den proti násilí a kriminalitě. Už tradičně se tato akce konala v den přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium. Program připravila preventistka rizikových jevů Mgr. Marie Hlaváčová. Primáni se nejprve vypravili do Střediska výchovné péče Příbram, kde se jich ujaly: speciální […]

Střípky z gymnázia

,

Ve čtvrtek 22 dubna neproběhly pouze přijímací zkoušky, ale také již dlouho připravovaný projektový Den proti násilí a kriminalitě. Celkem proběhlo dvanáct workshopů, týkajících se sebeobrany v krajní nouzi, kriminality, kouření, závislosti na drogách, extremismu nebo problémům ve společnosti a šikany. Akce začala úderem deváté hodiny a besedy probíhaly paralelně, přičemž každá třída se zúčastnila […]

Střípky z gymnázia

,

Už tento čtvrtek se na Gymnáziu Příbram uskuteční projektový Den proti násilí a kriminalitě. Začíná od devíti hodin a bude probíhat formou 12 workshopů: * Bezpečné chování a sebeobrana (Vít Skalník) * Já mezi lidmi (PeadDr. Jana Ptáčková) * Rozmanitosti proti šikaně (Kristýna Ciprová) * Fotbal proti zločinu (JUDr. Milan Fára + fotbalisté 1.FK Příbram) […]

Střípky z gymnázia

,

V pondělí 20. dubna se studenti nižšího a vyššího gymnázia zúčastnili druhého ročníku projektu Den proti kriminalitě a násilí. Pro žáky nižších ročníků byli připraveny spíše tvůrčí workshopy, pro vyšší spíše prezentačního charakteru. Za hlavní část dne se dá považovat panelová diskuse se starostou Josefem Řihákem. Ten se studenty diskutoval především o současné situaci v […]