Střípky z gymnázia

Projektový den se blíží

,

Už tento čtvrtek se na Gymnáziu Příbram uskuteční projektový Den proti násilí a kriminalitě. Začíná od devíti hodin a bude probíhat formou 12 workshopů:

* Bezpečné chování a sebeobrana (Vít Skalník)

* Já mezi lidmi (PeadDr. Jana Ptáčková)

* Rozmanitosti proti šikaně (Kristýna Ciprová)

* Fotbal proti zločinu (JUDr. Milan Fára + fotbalisté 1.FK Příbram)

* Extrémismus v České republice (Luděk Skala)

* Drogová závislost (Kateřina Šírová)

* Beseda o práci Policie ČR

* Kdo si hraje, nezlobí (Mgr. Adéla Zbíral)

* Poruchy příjmu potravy (Michaela Burdová)

* Kouření – historie a souvislosti (MUDr. Josef Brodníček)

* Poznej sám sebe – psychologické hry a testy (T.Tesárková a Soukupová)

* Projekt ITYTAKY (M. Nepožitek)

Žáci se mohou těšit opravdu na spoustu zajímavých přednášek. „Tak například workshop Bezpečné chování a sebeobrana se může každému z nás hodit. Studenti se tam dovědí, jak se vyhnout násilí anebo proč neutíkat domů, když se nám zdá někdo podezřelý, ale raději vlézt do nějaké restaurace,“ uvedla RNDr. Ludmila Šmejkalová, která celou akci zajišťuje a společně s třídou sextou dává dohromady. „Workshop Fotbal proti zločinu by žáky měl také zaujmout, protože manažer prevence kriminality města Příbram, Milan Fára, s sebou přivede i fotbalisty, kteří kopou za příbramský prvoligový klub 1.FK Příbram. Paní Ciprová z Gender studies gymnazistům zase řekne něco o tom, jak utužit třídní kolektiv, a projekt ITYTAKY, což je vlastně pokračování projektu Provázení, se bude naopak věnovat menším dětem ze sociálně slabých rodin. Doufám tedy, že se celá akce vydaří a studenti gymnázia si z projektového dne něco odnesou,“ doplnila Šmejkalová. Starosta města Příbram, MVDr. Josef Řihák, na akci tentokrát s největší pravděpodobností nedorazí, protože v té době bude na schůzi senátu.

Přednášky budou probíhat paralelně, přičemž každá třída se účastní dvou besed. Ty budou každé třídě přiděleny. Ve stejný den budou probíhat také přijímací zkoušky na osmileté studium, čemuž odpovídá i posunutý rozvrh. Navíc 4. ročníky budou mít ve čtvrtek volno, aby se mohly připravovat na maturitní zkoušky. Konec celé akce je plánován na 12:30 hodin.