Střípky z gymnázia

Studenti proti kriminalitě

,

Drogy, kyberšikana, ale i první pomoc a kriminalita. To všechno ve čtvrtek 20. dubna zaznělo ve třídách nižšího gymnázia.

Prima jako jediná opustila zdi školní budovy a už tradičně se vydala stmelit třídní kolektiv do Střediska výchovné péče.  Tam jim k tomu pomohly společné hry a práce v týmu, například při vytváření co nejvyšší věže.  Pak, ostatně také jako každý rok, se vydali do nízkoprahového zařízení  Bedna.  Tam byli seznámeni s tím, co vůbec toto zařízení je a pro koho je určené.

O rok starší sekundáni se na začátku dne přesunuli do tělocvičen, kde byli obeznámeni, jak se zachovat při teroristickém útoku, co dělat při napadení, únosu a znásilnění. Studenti si pak také prohlédli nejběžnější zbraně.  Pokračovali přednáškou npor. Bc. Michala Volfa, který s pomocí asistenta prevence kriminality Jakuba Novotného povídal o kriminalitě v Příbrami, přidal historky ze života a popsal svůj běžný pracovní den. Vyložili studentům, v čem spočívá jejich práce a jak řeší jednotlivé situace. Na konci zbyla chvilka na dotazy žáků.

Tercie si první vyslechla Evu Šilhanovou, která v podobě prezentace vysvětlila hlavní rozdíly mezi městskou policií a Policí ČR. Potom byla řeč o složkách prevence kriminality.

Další program se konal znovu v tělocvičně, kde kpt. Jan Svoboda poučil, jak předejít nebezpečných krizovým situacím. Studentům se zejména tato názorná ukázka velmi líbila.

Kvartáni započali přednáškou, ze které se později poučila sekunda. Druhý blok zahájila členka záchranného sboru v Příbrami Veronika Havelková. Také popsala svoji práci a povyprávěla o příhodách při záchranách lidí. Celá třída si zopakovala a obnovila znalosti první pomoci. Popovídali si o závažných nemocech a vyložili si jejich správné řešení. Na konci celé přednášky zbyl také čas na dotazy.

Akci jako tradičně připravila metodička prevence Mgr. Marie Hlaváčová. Pro celé nižší gymnázium byl den skvělým přínosem a všichni se přiučili něco nového.