Střípky z gymnázia

První pomoc a sebeobrana, vyučování jinak

,

Některé věci se vyplatí si připomínat. I to je jeden z důvodů, proč se na gymnáziu opět po roce konal Den proti násilí a kriminalitě.  Tentokrát 16. dubna.

Jako každý rok se prima vydala mimo školu, zatímco sekunda, tercie a kvarta zůstaly v prostorách gymnázia.

Primáni nejdříve zavítali do Střediska výchovné péče. Tam hráli nejrůznější hry a zkusili si pracovat jako jeden tým. Pak šli do nízkoprahového zařízení Bedna, kde se dozvěděli, co to je, jak funguje a kdo ji může využívat. Ve zbylém čase si mohli vyzkoušet spoustu aktivit, které zde návštěvníky čekají.

O rok starší spolužáky čekala beseda s kapitánem Janem Svobodou s názornou ukázkou zbraní. Mimo jiné jistili, jak se bránit v případě přepadení, a naučili se pár obranných technik. Po praxi i trochu teorie. Další v programu totiž byla beseda se strážnicí Evou Šilhanovou o každodenní práci městské policie. Formou prezentací se dozvěděli, jaké nejrůznější přestupky se nejčastěji páchají a jaký je rozdíl mezi městskou a státní policií. Pro sekundány den končil poučnými videi o tom, jak si dávat pozor na kapsáře a jak se v případě přepadení zachovat.

Tercii s kvartou čekal stejný program. Tisková mluvčí Policie ČR Monika Schindlová přiblížila studentům přestupky i trestné činy, které nejčastěji páchají jejich vrstevníci, a vysvětlila, jaký trest člověka čeká za určité protizákonné jednání. V samém závěru měl její kolega připravenou přednášku o návykových látkách, zejména těch, se kterými se můžeme dostat pravděpodobně do styku.

Obě třídy ale měly přednášky dvě. V té druhé je Veronika Havelková, pracovnice zdravotnické záchranné služby, poučila o tom, jak poskytnout první pomoc, zastavit krvácení, ale také připomněla, že naše vlastní zdraví je vždy to nejhlavnější. Každý si vyzkoušel stabilizovanou polohu a nepřímou masáž srdce. Nakonec se podělila o pár svých zkušeností a zážitků z práce.

Den proti násilí a kriminalitě už je pro mladší ročníky neodmyslitelnou součástí školního roku, při které se dozví jiné informace než v běžných hodinách.