Střípky z gymnázia

Jak na kriminalitu?

,

15. dubna čekala na studenty nižšího gymnázia tradiční akce Den proti kriminalitě a násilí. Pro čtyři třídy připravila metodička prevence Mgr. Marie Hlaváčová řadu zajímavých akcí – besed, přednášek a exkurzí.

První skupina navštívila Středisko výchovné péče, kde posílili kolektiv seznamovacími hrami a dozvěděli se o službách, které středisko poskytuje.

Další studenti se podívali do centra Bedna, kde si prohlédli a vyzkoušeli vybavení a dozvěděli se informace o tom, pro jaké klienty je nízkoprahové zařízení určeno a k čemu slouží.

Tercie navštívila Poradnu města Příbrami, kde se dozvěděli např. o praktikách „šmejdů“ a co dělat při osobním bankrotu. Stejně jako sekundu, i je čekala zpět na gymnáziu další přednáška, tentokrát s armádním psychologem. Na ní se dozvěděli, co tato profese obnáší, a v následující diskuzi lépe poznali své spolužáky.

Pro další studenty byla připravena přednáška o poslání a fungování probační a mediační služby České republiky a také setkání s manažerem prevence kriminality města Příbram Ladislavem Hadrbolcem a asistenty prevence kriminality.

I letošní ročník tak gymnazistům poskytl řadu zajímavých pohledů na práci různých institucí zabývajících se kriminalitou a její prevencí.