Střípky z gymnázia

Organické polutanty a životní prostředí

,

Třídy 2.C, 4.S a 5.S absolvovaly v pátek 12. ledna přednášku s názvem Organické polutanty v životním prostředí, kterou si pro ně připravila přednášející Ing. Pavla Fojtíková, Ph.D.  z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedry chemie.

Každý rok se vývoj chemie mění a nachází se mnoho nových organických látek. Málokdo ví, co to vůbec polutanty jsou, a už vůbec netuší, že se s nimi setkáváme, používáme je či přijímáme každý den. Nachází se např. v potravinách, kosmetice, ovzduší či lékách. Některé mohou být pro naše tělo přínosem, mnohdy je tomu bohužel naopak.

To vše se postupně žáci dozvěděli v průběhu přednášky. Věnovali se nejen chemii, ale i fyzikálně-chemickým vlastnostem, které jsou obsahem znečišťujících látek v životním prostředí. Dozvěděli se, jaké polutanty se vyskytují v atmosféře, biosféře, pedosféře a hydrosféře. Dalším důležitým bodem programu byly různé havárie a působení toxických účinků na lidský organismus. Dozvěděli se, co znamenají např. pojmy Sick Building Syndrome, bioakumulace a další.

Nakonec jim byla představena laboratoř analytické a environmentální chemie, která se zabývá vývojem a zaváděním analytických metod a jejich následným využitím k analýze nejrůznějších vzorků. Výzkum je zaměřen na osud látek v životním prostředí a běžně předepisovaná léčiva. Laboratoř je přístupná nejen studentům fakulty a je navštěvována i např. gymnáziem.