Střípky z gymnázia

,

Žáci 3.S a 1.C se v pátek 19. května vydali do Prahy. V rámci výuky biologie pro studenty Mgr. Michal Slačík připravil exkurzi do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK. Část exkurze vedla RNDr. Gabriela Šrámková, Ph.D. Provedla žáky jednou z budov biologické sekce, podívali se do laboratoří a v Krajinově posluchárně si ve zkratce vyslechli, jak může vypadat studium […]

Střípky z gymnázia

,

Ve středu 11. ledna byla pro studenty 1.C, 3.S, 6.S a 4.D připravena přednáška na téma psychiatrie a mentální poruchy, které léčí.  Od přednášející MUDr. Gabriely Harantové se studenti v dvouhodinovém programu mohli dozvědět například to, z čeho se psychiatrie vyvinula a jaká je cesta k titulu psychiatra. Studenti byli seznámeni s konkrétními duševními poruchami […]