Střípky z gymnázia

S Petrou Hůlovou o knihách

,

10. října se uskutečnila v knihovně Gymnázia Příbram beseda se spisovatelkou Petrou Hůlovou. Debatu řídila a hlavní otázky kladla paní knihovnice Edita Vaníčková.

Po celou dobu besedy se mluvilo o dílech, která autorka napsala. Dále spisovatelka vyprávěla o své minulosti, jak se dostala k psaní, jak studovala na vysoké škole, jak pobývala v Mongolsku, nebo například co si sama myslí o svých knihách.

Z děl Petry Hůlové se zmiňovaly knihy jako Paměť mojí babičce, Přes matný sklo, Umělohmotný třípokoj, Stanice Tajga a v neposlední řadě její poslední kniha – Čechy, země zaslíbená. Nad každou knihou se autorka vždy pozastavila, vyprávěla příběh knihy a kde vzala samotnou inspiraci pro námět. Celou besedu doplňovaly dotazy, které vznášela už zmiňovaná paní knihovnice Vaníčková, ale i samotní studenti a učitelé.

Toto setkání bylo součástí cyklu besed s autory (s autorským čtením), který se pořádá na Gymnáziu Příbram pod patronací Spolku ve čtvrtek. Vždy jednou za čtrnáct dní se koná jedno autorské čtení, které probíhá jednak v odpoledních hodinách ve škole a jednak ve večerních hodinách v čajovně Na Zemi. Dalším na programu bude 24. října spisovatel Jonáš Hájek, který bude pro změnu mluvit o poezii.