Střípky z gymnázia

Květina rozkvetla pro kvartu

,

Audrey II. – Krev a hlína – název, který dali studenti kvarty své adaptaci hry Kvítek z hororu, dobře vystihuje téma představení, které dnes sehráli jako své absolventské na závěr studia na nižším gymnáziu a jako výstup předmětu dramatická výchova. Pod vedením Mgr. Marcely Haškové připravili zábavnou a atraktivní podívanou, jejíž hlavní pozornost se soustřeďovala na masožravou rostlinu, která od počátečního kvítku dospěje až v obludnou saň.

Technicky náročné zpracování si vyžádalo bohatou výpravu, jíž vévodila právě květina požírající postupně jednotlivé aktéry. Neopakovatelné kouzlo květině dodal její protagonista Adam Závodský. Skvělé a pro mnohé překvapivé výkony podali i další představitelé hlavních rolí – Miroslav Fil jako Seymour a Kryštof Komanec jako Mushnik. Právě tito dva dokázali, že to, jak je učitelé znají ze školních lavic a chodeb, není a nemůže být celý obraz  jejich schopností. Šťastná byla i volba Alžběty Bartákové jako dívky Audrey, vlastně je potřeba přiznat, že své místo v ději našli všichni herci, ať už menších či větších rolí.

Atraktivitu, ale také náročnost představení zvýšila také hudební složka, která se obešla bez reprodukované hudby, ale která nabídla živou hudbu a zpěv přímo na pódiu.

Divadelní představení – tolik času, stresu a námahy pro tak krátkou chvilku radostného opojení… Bláznovství, pomyslí si někdo. Kdo ale nikdy divadlo neokusil, nepochopí, co je v tomto krátkém okamžiku obsaženo, co všechno se mění, co všechno se láme…

Mgr. Marcela Hašková

Kvartáni a její režisérka mají za sebou náročné týdny zkoušení, které nebyly vůbec jednoduché, ale všechna dnešní představení, dvě dopolední pro studenty gymnázia a to večerní pro veřejnost, dokázala jim samotným, že když se všichni semknou a hrají jako třída, ne jako individuality, dílo se může podařit. Kvarta na závěr svého působení na nižším gymnáziu rozhodně překvapila velmi příjemně a dík patří všem: studentům dramatické výchovy a z předmětu sport a relaxace hostujícímu Tomáši Rosovi, vyučující dramatické výchově Mgr. Marcele Haškové a třídní kvarty Mgr. Haně Kriegerové. Všichni si zaslouží květinu. Ale ne masožravou.