Střípky z gymnázia

S Jaroslavem Rudišem na vlně punku

,

2. června na naši školu zavítal spisovatel Jaroslav Rudiš. Pro část studentů byl  neznámým autorem, pro účastníky projektu Evropské literární dobrodružství nikoliv, protože s jeho knihou Konec punku v Helsinkách pracovali celý rok, ale celé publikum si získal hned od prvních okamžiků své  přednášky. Zaměřil se právě na knihu Konec  punku v Helsinkách (La fin de punk à Helsinki). Velmi poutavě vyprávěl  o  tom, jak kniha vznikala, kdo byl předobrazem hlavních  postav a jaká úskalí museli překladatelé překonat  při jejím překládání  do němčiny, francouzštiny či finštiny. Většinu studentů  a pedagogů, včetně paní ředitelky, přímo okouzlil svým přirozeným a velmi spontánním projevem. Pohotově  přecházel z češtiny do angličtiny, neboť přednášky se účastnili i studenti a pedagogové z francouzského gymnázia Charles de Gaulle v Dijonu, kteří na naší škole pobývali právě v rámci literárního projektu.

Setkání s autorem zajistil Památník Karla Čapka, který se ve školním roce 2014-2015 stal pro naše gymnázium partnerem projektu. Touto cestou chceme celému týmu Památníku Karla Čapka poděkovat, jmenovitě Mgr. Tereze Todorové.

Povídání s Jaroslavem Rudišem prokládané autorským čtením a zakončené autogramiádou bylo výrazným zážitkem a my se budeme těšit, že takovýchto setkání bude více.