Střípky z gymnázia

S historií na cestě

,

V úterý 6. října vyjel z chladné Příbrami autobus mířící do hlavního města Prahy. Autobus byl rozdělen na dvě skupiny. První skupina byla složena převážně ze žáků třetích ročníků, jejichž cesta vedla na výstavu o spisovateli Franzi Kafkovi. Druhou skupinu tvořili studenti ze čtvrtých ročníků, navštěvující historický seminář. Ti procházeli skrznaskrz Prahou a zastavovali se u určitých historických památek.

Studenti z historického semináře začali své toulky u jedné z nejmodernějších staveb Prahy – Tančícího domu. Jejich cesta vedla k Národnímu divadlu. Národní třídou se postupně dostali na Václavské náměstí, poté k Prašné bráně a vedlejšímu Obecnímu domu, který nese prvky secesní architektury. Neminuli ani obchodní dům Kotva, ve své době největší obchodní dům tehdejšího Československa. Navštívili také Staroměstské náměstí, kde se ani kvůli ošklivému počasí počet turistů nesnížil. Když přešli Čechův most, zbývalo jen vystoupat pár schodů k metronomu, který na Letné zaujímá místo po tzv. Stalinovu pomníku. Právě tady se studentům naskytl krásný pohled na část Prahy, i když zahalenou do mlhavé roušky. Ale i to mělo jistě své kouzlo!

Z Letné už nebylo pro skupinu vůbec daleko navštívit celý komplex Pražského hradu. Dalším bodem programu byl průchod jedním z pražských ostrovů – Kampou. Poslední zastávkou bylo příjemné a zasloužené posezení u kávy.

Déšť rozhodně toulání po zákoutích Prahy příliš nezlepšoval, ale studenti se i tak dozvěděli mnoho nových, ale i starých informací, které bylo třeba jen oprášit a uložit si je ještě hlouběji.