Střípky z gymnázia

Modrý klíč odemkl srdce gymnazistům

,

Studenti 3. ročníků se 25. října vydali v rámci volitelného předmětu Stát a občan do Prahy. Pod vedením PaedDr. Dany Bohuslavové navštívili neziskovou organizaci Modrý klíč, která poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením.

Nejprve se od Mgr. Radovana Netušila, zástupce ředitelky, dozvěděli o celkovém chodu této organizace. Poté se rozdělili do skupinek a zapojili se do denního programu zařízení. Všichni klienti byli velmi přátelští a nadšení z návštěvy. A to díky tomu, že se s hosty mohli podělit o své zážitky, ukázat výsledky své práce nebo své sportovní úspěchy. Dále si gymnazisté na místní výstavě obrazů uvědomili, že talent vůbec nezávisí na IQ. Poslední aktivitou byla prohlídka areálu, který se skládá z několika budov. Studenti nahlédli například do rehabilitačních místností, do malých dílen s keramikou, šitím nebo vánočními výrobky. Jedna  z klientek jim ukázala i ubytovací části areálu, kterými je s entuziasmem provedla.

Pro všechny bylo toto malé nahlédnutí do života lidí s mentálním postižením velkým zážitkem a cennou zkušeností. Až zde si člověk totiž uvědomí, že zdraví není samozřejmost.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o organizaci Modrý klíč či přispět na jejich konto, můžete navštívit jejich webové stránky.