Střípky z gymnázia

Příbramské podzemí přilákalo zeměpisce

,

Netradiční předvánoční seminář zažili studenti 3. ročníku během volitelného předmětu Regionální geografie. V rámci dlouhodobého poznávání našeho regionu si prošli nově zpřístupněnou prohlídkovou trasu na dole Anna. Zkušený průvodce pan Miloš Popp jim přiblížil fungování vodního systému zdejších štol a zavedl je do nejhlubších míst expozic hornického muzea. Poutavě a odborně vyprávěl o jedné z největších evropských havárií v rudných dolech – požáru na dole Marie v roce 1892 – nebo o vzniku krápníků v podzemních prostorách. I když nová adrenalinová trasa není vhodná pro každého (vyhnout by se jí měli lidé trpící klaustrofobií), určitě návštěva této novinky hornického muzea stojí za to.