Střípky z gymnázia

Knihovna je také školou…

,

Na exkurzi do Národní knihovny zamířili 1. února studenti 4.D a 6.S v doprovodu vyučujích Mgr. Pavla Karneta a Mgr. Romana Káčerka. Ti vyučují v maturitním ročníku literární seminář, a tak chtěli studenty seznámit s bohatou historií budovy Klementina na Starém Městě v Praze, kde knihovna sídlí, a zároveň se službami, které nabízí.

Jak se během prohlídky gymnazisté dozvěděli, v Národní knihovně mohou využívat několik specializovaných studoven, nechat si zaslat nebo naskenovat dokument z jiné české, a dokonce i zahraniční knihovny, požádat o vypracování rešerše na určité téma a mnoho dalšího. Budoucím vysokoškolákům se zajisté budou tyto znalost hodit. 

Na závěr studenti dostali za úkol vyhledat několik hesel v příslušných slovnících ve Všeobecné studovně. To sice může znít jako zcela banální úkol, ale ve velkém množství sbírek ve volném výběru to pro některé byl oříšek.