Střípky z gymnázia

,

Studenti 3. ročníků se 25. října vydali v rámci volitelného předmětu Stát a občan do Prahy. Pod vedením PaedDr. Dany Bohuslavové navštívili neziskovou organizaci Modrý klíč, která poskytuje služby dětem a dospělým s mentálním a kombinovaným postižením. Nejprve se od Mgr. Radovana Netušila, zástupce ředitelky, dozvěděli o celkovém chodu této organizace. Poté se rozdělili do skupinek a zapojili […]