Střípky z gymnázia

Projektový den s Českou filharmonií

,

Ve středu 9. června se v hudebním sále konal projektový den pro studenty sekundy. Příbramské gymnázium navštívily dvě zástupkyně České filharmonie Olga Kovaříková a Monika Václová. Tématem celého dne byl skladatel Leoš Janáček a jedna z jeho skladeb, díky které mohli žáci proniknout do skladatelova života. Aby se jim ale podařilo zjistit, jak skladba končí, museli si nejdříve připravit jednoduchou scénku odehrávající se v Brně v době Janáčkova života. Součástí programu byly i různé pracovní listy, hudební a pohybová cvičení.