Střípky z gymnázia

O sektách s doktorem Vojtíškem

,

21.10. se na našem gymnáziu konala přednáška s názvem Nová náboženská hnutí a společnosti pod vedením dr. Vojtíška. Hovořilo se hlavně na téma svědci jehovovi, jež bylo podrobně rozebráno. Studenti se sami zapojovali do debaty a přednáška byla hodnocena velmi kladně. Odnesli si spoustu nových informací, např. že slova sekta znamená zbraň, či o odlišnostech tradičního života příslušníků sekty. Největší zájem ale vyvovala diskuze na téma zákaz transfuze krve. O povedené akci svědčil i fakt, že pan dr. Vojtíšek měl připravenou prezentaci o pěti bodech a stihly se prodiskutovat pouze dva.