Střípky z gymnázia

Kvarta na Sobeňáku

,

V neděli 20. 6. 2010 se kvartáni sešli na Sobenském rybníku, aby spolu s třídní učitelkou Hanou Štufkovou a zástupcem třídní Václavem Benešem strávili dva dny plné sportu, zpěvu a her.

Nedělní deštivé ráno sice moc sportovních zážitků neslibovalo, ale přítomní se tím nenechali rozhodit. Rozebrali si klíče od chatek a začali povlékáním postelí a konzumací svačin z domova. Už před obědem nám svitla jiskřička naděje, že se počasí vylepší – přestalo pršet.

Po dobrém kuřecím řízku a moučníku následoval krátký odpočinek. Toho využili učitelé, aby připravili síť na volejbalové klání. Než se začalo opravdu sportovat, bylo třeba připravit dřevo na večerní posezení u ohně. Tak se všichni rozběhli do lesa a začali snášet větve i větvičky.  Kluci pod bedlivým dohledem pana Beneše nasekali a nařezali dřevo a pak už se vyrazilo sportovat. Volejbal a hra, která vzdáleně připomínala rugby, zabavily všechny na celé odpoledne. Večer se kromě konzumace voňavého jídla od ohýnku zazpívaly oblíbené písně doprovázené Janou Mrázovou na kytaru. Vzduch se začal rychle ochlazovat, a tak před večerkou kluci ještě rozdělali pořádnou vatru, abychom si trochu tepla odnesli do chatek.

V pondělí ráno probíhala celotřídní hra pod taktovkou M. Ježkové. Spolu s L.Dudkovou a V. Humhalovou  připravily deset úkolů, které plnily v táboře a přilehlém okolí vylosované dvojice. Pro představu zmíním hledání a skládání citátů slavných historických osobností, sestavování  obrázků na čas, Kimovu hru, navigaci v terénu nebo procházení provázkovou dráhou.

V odpoledních hodinách si všichni užívali slunečného počasí a kolem 15. hodiny vyrazili společně pěšky na autobus do Rožmitálu.

Toto byla jedna z posledních akcí s třídní učitelkou na nižším gymnáziu.Všechny společné zážitky už jsou minulostí, ale vzpomínky z Chlumu u Třeboně a Vraní skály v primě, ze Zbiroha v sekundě, ze Studeného vrchu v tercii a ze „Sobeňáku“v kvartě nám zůstanou napořád…