Střípky z gymnázia

Volí se do školské rady

,

Na druhou polovinu příštího týdne se na gymnáziu připravují volby. Ne že by jich (těch „velkých“) bylo málo, vždyť za poslední dva roky se gymnázium ve tři volební místnosti proměnilo hned čtyřikrát, ale tentokrát jde o volby vnitřní. Je totiž potřeba zvolit zástupce zletilých studentů do rady školy.

Do voleb se přihlásili hned čtyři kandidáti: Josef Čabrádek (3.B), Pavel Ovčička (3.C), Andrea Poláková (3.A) a Matěj Šesták (septima). Jejich volební profily si můžete přečíst zde.

Rada školy je orgán, který je při střední škole zřízen na základě zákona (561/2004 Sb.) a jehož prostřednictvím se mohou zákonní zástupci, zletilí studenti, pedagogický sbor a zřizovatel podílet na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, v případě Gymnázia Příbram je jím Středočeský kraj. Úkolem školské rady je například schvalovat školní rád, výroční zprávy školy nebo třeba pravidla pro hodnocení výsledků studentů. Rada školy se zabývá rozpočtem, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření. Hodnotí také návrhy školních vzdělávacích programů.

Třetina členů školské rady je jmenována zřizovatelem, třetinu volí zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, její zasedání svolává předseda. V současné době v radě zasedají jako zástupci pedagogů RNDr. Petr Hrubý (předseda) a Mgr. Jana Štědronská, jako zástupci zřizovatele Svatopluk Chrastina a Ing. Bohumil Kortus a jako zástupce rodičů nezletilých žáků Ing. Soňa Nohelová. Zástupcem zletilých žáků byl do loňského roku student Matěj Kratochvíl, jehož funkční období skončilo s dobou jeho studia na gymnáziu. Proto se nyní konají tyto doplňovací volby. Předsedou volební komise byl jmenován Mgr. Božetěch Burda a členy jsou Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Milena Hrabíková a Mgr. Bedřich Roth.