Střípky z gymnázia

Třeťáci na téma Policie

,

Pomáhat a chránit. Heslo Policie ČR, které vyjadřuje náplň tohoto bezpečnostního sboru. Ovšem jak těžké je pomáhat a chránit? O tomto tématu přišla se studenty 3. ročníků diskutovat pracovnice oddělení tisku a prevence por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

Nejprve se studenti dozvěděli, jaký je rozdíl mezi strážníkem a policistou, co všechno obnáší náročná práce pro Policii ČR a jak je možné se k Policii ČR dostat. Policejní komisařka také uvedla příklady přečinů, které mladí lidé často páchají, protože daný čin za nezákonný nepovažují. Dále informovala o kriminalitě na Příbramsku, o různých typech trestných činů a jak se zachovat, pokud bychom my byli obětí nějakého trestného činu.