Střípky z gymnázia

Umíš napsat odbornou práci?

,

Studenti 3.D a 5.S už ano, protože psali ročníkové práce. Jedná se o dlouhodobější projekt, během kterého musejí napsat odborný text a následně ho obhájit před komisí. Obhajoby letos připadly na 24. dubna.

Vše začalo už na podzim. Studenti si zvolili předmět a konzultanta (učitele, který vedl jejich práci). Následně si vymysleli téma a stanovili cíle. Během psaní čerpali z knižních i internetových zdrojů. Ty museli správně citovat a celý text na závěr zformátovat. Kdo si špatně rozvrhl čas, měl velké problémy odevzdat práci ve stanoveném termínu.

Potom přišly na řadu samotné obhajoby. Studenti museli odprezentovat své práce před komisí vyučujících a před mladšími studenty, kteří se přišli podívat, co je za rok čeká. Gymnazisté představili své téma, zhodnotili, zda splnili stanovené cíle, a zodpověděli otázky konzultantů.

Témata byla různorodá – od nejjedovatějších živočichů na světě, přes bilingvismus u dětí, Pythagorovu větu, až po jaderné katastrofy. Každý si našel to, co ho nejvíce zajímalo.

Ročníkové práce pedagogové nakonec ohodnotili slovně, ale i známkami. Jednu známku studenti získali do daného odborného předmětu a jednu do českého jazyka.

Tento projekt zavedlo Gymnázium pod Svatou Horou před pěti lety. Hlavním cílem je připravit studenty na vysokou školu, kde se budou s odbornými texty setkávat běžně. Dle ohlasů studentů tento záměr vychází.