Střípky z gymnázia

GymTV má nové vedení

,

Novou šéfredaktorkou GymTV je Magdaléna Studená z kvarty. To je nejdůležitější výsledek schůze členů školní televize, která proběhla včera v hudebním sále. Jediná prezenční schůze redakce mezi 6. březnem a koncem školního roku trvala rekordních 6 hodin.

Vedle běžné agendy spočívající především v přípravě obsahu červnových a zářijových zpráv došlo ještě před volbou šéfredaktora na loučení nejstarších členů – maturantů. Oktaváni Ondřej Luks a Stanislav Kamenický a student 4.B Matouš Ettler tak oficiálně ukončili svoje působení ve školní televizi coby gymnazisté, spolupracovat však budou i nadále. Čtvrtá zástupkyně maturantů Michaela Nedavašková sledovala schůzi prostřednictvím přenosu a symbolicky byla s týmem prostřednictvím občerstvení, které připravila, a se svým působením se rozloučí v září. Ondřej Luks a Stanislav Kamenický působili v GymTV celých osm let, Ondřej Luks poslední čtyři roky jako šéfredaktor. Matouš Ettler byl členem redakce čtyři roky, poslední dva v roli zástupce šéfredaktora. „Všichni zanechali v historii školní televize nesmazatelnou stopu a na svých postech byli – v mantinelech působnosti školní televize – opravdovými profesionály,“ připomněl vedoucí školní televize Josef Fryš a dodal: „Zároveň svými osobnostmi, spektrem činností a kvalitou práce ty hranice mnohonásobně přesáhli a pro školu jako celek udělali nesmírně moc. Měli jsme obrovské štěstí, že se všichni setkali takto v jednom ročníku.“

Tři hodiny pak trvala volba nového šéfredaktora GymTV. Obě kandidátky, Magdaléna Studená z kvarty a Matylda Hofschnaidrová ze sexty, musely projít několikastupňovým procesem, jehož část si už před čtyřmi lety vyzkoušel dosavadní šéfredaktor Ondřej Luks. Obě musely představit svoji koncepci, obhájit ji v odpovědích na početné otázky členů redakce i vedoucího školní televize a čelit vědomostním a dovednostním úkolům vedoucího GymTV. V tajné volbě získala jasnou převahu Magdaléna Studená, která vzápětí využila svého práva a za svoji zástupkyni si vybrala právě Matyldu Hofschnaidrovou. „Opravdu mi bude ctí být šéfredaktorkou. A chci také poděkovat Matyldě. Pro nás obě to byla výzva, protože nikdy nic není jasného dopředu,“ uvedla Magdaléna Studená, která tak je sedmým šéfredaktorem v patnáctileté činnosti GymTV a zároveň třetí ženou na tomto postu a svoje funkční období začíná coby druhá nejmladší.

„Matylda jako protikandidátka ukázala svoje kvality a prokázala velkou odvahu. Toho si nesmírně cením a určitě jí to do budoucna pomůže,“ řekl vedoucí GymTV Josef Fryš a zdůraznil, že nová šéfredaktorka to nebude v dalších letech mít jednoduché: „Nejde o to, že Madla má navázat na práci Ondry a Matyho a že od ní každý automaticky očekává, zda a jak to zvládne. Těžké to bude mít v tom, že bude navazovat sama na sebe. Její práce za předchozí roky je na takové úrovni, že potvrdit svoje výsledky a ještě se pokusit je dále posouvat je samo o sobě velká výzva. Za tři roky ale dokázala, že je schopna to zvládnout a jít svojí cestou. Má svou vizi a umí si ji prosadit. Dohromady s její povahou je to jedinečná kombinace a pro nás je také velkou ctí mít ji jako šéfredaktorku.“