Střípky z gymnázia

Prváci v redakci aneb Jak to chodí v GymTV

,

Letos už podruhé, v průběhu října a listopadu, postupně zavítaly do redakce GymTV třídy prvního ročníku. V rámci projektu Prváci v redakci se noví studenti dozvěděli zajímavosti o škole, fungování školní televize a i si sami vyzkoušeli práci redaktorů, když o své návštěvě redakce následně měli za úkol napsat článek. Tady jsou ty nejpovedenější ze článků letošních prváků:

Prváci v redakci aneb Jak to chodí v GymTV

Poznat školní televizi, prohlédnout si prostory redakce a studia, blíže se seznámit s prací redaktorů a hlavně se něco nového dozvědět. To vše a ještě mnohem víc bylo obsahem programu s názvem Prváci v redakci, který si pro žáky 1.A příbramského gymnázia připravil kolektiv GymTV. 15. listopadu se žáci 1.A společně v doprovodu Mgr. Václavy Reissmüllerové vydali do redakce školní televize GymTV. Zde je přivítali šéfredaktorka Magdaléna Studená a PhDr. Josef Fryš. Když dozněla úvodní slova ze strany členů redakce, rozdělila se 1.A do dvou skupin. První skupina zůstala společně s Magdalénou Studenou v redakci a druhá se přemístila do studia školní televize s panem učitelem Fryšem. Každá skupina měla svůj program a po jedné vyučovací hodině se skupiny vyměnily.

První skupina, která zůstala v redakci, si na rozehřátí zahrála hru KAHOOT. Ta byla zaměřena na zajímavosti i obecná fakta o gymnáziu. Motivací k co možná nejlepšímu výsledku bylo určitě i to, že tři nejlepší žáci byli ohodnoceni jedničkou z českého jazyka. Po KAHOOTu, plném zajímavostí a nových informací, následovala ukázka techniky, kterou GymTV používá při své každodenní činnosti. Dále se žáci dozvěděli, jak vlastně taková školní televize funguje, jaké postavení a funkci má daný člen redakce a kolik lidí stojí za vznikem jedné reportáže či článku. Jako poslední bod programu v redakci byla projekce nepovedených záběrů z natáčení, při které se velice často ozýval hlasitý smích.

Druhá skupina, která se s panem učitelem Fryšem přesunula do studia, mohla naživo vidět, kde vznikají všechny rozhovory a zprávy. Zároveň si prohlédli moderní vybavení celého studia. Poté následoval rozbor článku, který byl záměrně napsán s několika chybami. Tento článek dostali žáci den předem a měli za úkol najít a opravit dané chyby. “Celý rozbor se týkal převážně stylistických chyb, které se hledají obtížněji než ty pravopisné. Ale obě skupiny si s úkolem poradily velmi dobře,” hodnotí práci žáků vedoucí projektu GymTV, PhDr. Josef Fryš.

(Sebastien Melmuk, 1.A)

Prváci v redakci

Pondělí 24. října začalo pro žáky 1.B příbramského gymnázia jinak než obvykle. Místo výuky českého jazyka se zúčastnili akce Prváci v redakci. Navštívili redakci školní televize GymTV. Studenti tam byli rozděleni do dvou skupin, aby se jim v menším počtu lépe pracovalo. První skupina měla možnost si pod vedením PhDr. Fryše zkusit nelehkou práci redaktora. Měli za úkol opravit článek tak, aby mohl být publikován. Mezitím se druhá skupina seznámila se šéfredaktorkou Magdalénou Studenou. Studenti zhlédli prezentaci, ve které se dozvěděli o práci jednotlivých členů  týmu redakce. Potom byl pro ně připraven Kahoot o různých zajímavostech ze školy. Skupiny studentů se během akce vystřídaly. Připravený program se všem líbil, studenti zjistili, jak vypadá práce v redakci.

(Eliška Vohradská, 1.B)

Prváci v redakci

Čím se zabývá školní televize? Jak se natáčí reportáž? Jak správně napsat článek? Všechno tohle a spoustu jiného se v pátek 4. listopadu dozvěděla třída kvinta za doprovodu paní učitelky Brabencové při jejich návštěvě studia a redakce školní televize GymTV

Vedoucí GymTV Josef Fryš nejprve studentům vysvětlil, jak dobře napsat článek a na názorném příkladu ukázal, jak by článek vypadat neměl. Šéfredaktorka GymTV Magdaléna Studená ve druhé části programu třídě přiblížila, jak probíhá natáčení reportáže, náplň práce a historii televize. Na závěr návštěvy se žáci zasmáli u nepovedených a vtipných záběrů a zahráli si Kahoot o našem gymnáziu

(Richard Bartoš, kvinta)