Střípky z gymnázia

Distribuční soustavy a obnovitelné zdroje energie

,

logolink 2

V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem se 19. března konala další přednáška. Nesla název Distribuční soustavy a obnovitelné zdroje energie a byla připravena pro studenty druhých ročníků gymnázia. Přednášel Ing. František Vybíralík, CSc., člen ČEZ Distribuce a.s., který patří mezi přední odborníky na rozvodné sítě a energetické zdroje. Působí také na několika českých univerzitách, jako jsou například Západočeská univerzita v Plzni nebo ČVUT v Praze.

Studenti se během přednášky například dozvěděli, jak sítě fungují a jaký je rozdíl mezi klasickou distribuční sítí a inteligentní sítí neboli smart grids. Seznámili se s třemi největšími distributory elektřiny v ČR a zjistili, jaké jsou výhody a nevýhody být zemí ve středu Evropy v rámci evropské energetické sítě. Řešili, které z elektráren jsou nejefektivnější a nahlédli i do problematiky energetiky.

Odpoledne si přednášku Ing. Františka Vybíralíka mohla přijít poslechnout i veřejnost.