Střípky z gymnázia

Vedení představilo projekt na Kraji

,

logolink 2

V letošním školním roce probíhá na Gymnáziu Příbram projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Jeho dosavadní průběh a plány do budoucna prezentovalo v pondělí 24. března na krajském úřadě Středočeského kraje, který je příjemcem dotace a zřizovatelem školy, vedení gymnázia. Spolu s nimi se prezentace také zúčastnili jedna z pedagožek zapojených do projektu Mgr. Pavla Bímová, PhDr. Josef Fryš a studenti 4.C Michal Nedvěd a Ondřej Limpouch, kteří v projektu pracují v rolích asistentů pedagogů. V jednom ze zasedacích sálů promluvila před projektovým týmem Středočeského kraje nejprve ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková, která stručně představila školu. Poté se slova ujal manažer projektu RNDr. Petr Hrubý, který představil klíčové aktivy a jejich naplňování. Pohovořil také o čerpání rozpočtu a plánech do konce stávajícího školního roku a také do roku příštího. PhDr. Josef Fryš představil publicitu projektu a studenti 4.C hovořili o své roli a svých zkušenostech v projektu. Během následné diskuze s pracovníky krajského úřadu si všichni zúčastnění upřesnili řadu podrobností a sdělili své dojmy z dosavadního průběhu projektu, v jehož rámci jsou ve škole organizovány přednášky, exkurze a kroužky v biologii, chemii a fyzice, které mají zvýšit zájem studentů středních a základních škol o přírodovědné a technické obory.