Střípky z gymnázia

Letem světem VŠCHT

,

logolink 2

Dne 18. 2. 2015 jsme spolu s vybranými studenty septimy a 4. B navštívili v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem Vysokou školu chemicko-technologickou v Dejvicích. Průvodcem nám byl prof. Ing. Jaroslav Kvíčala, PhD., který je znám našim studentům z loňské přednášky o stavbě atomů. Tento charismatický organický chemik nás ve značně ďábelském tempu provedl některými vybranými pracovišti této vynikající vysoké školy. Žasli jsme nad nádhernými mineralogickými sbírkami (údajně největšími na VŠ v Evropě), viděli rentgenování krystalů, trochu se nechali omámit výpary v laboratoři organické chemie a v neposlední řadě obdivovali i nový spektrofotometr, který je pro práci chemiků nezbytný. Teprve když jsme byli prof. Kvíčalou propuštěni, uvědomili si studenti, že celé 4 hodiny zapomněli na pitný režim i na svačinu.  Tak možná zase za rok si naši misi zopakujeme…