Střípky z gymnázia

Jak to chodí na Jaderce

,

logolink 2

9. prosince se 21 žáků 3. a 4. ročníku vypravilo v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem na exkurzi na odborná pracoviště Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Jedna skupina si zde během dvouhodinové exkurze prohlédla školní reaktor na pracovišti v Tróji, druhá skupina se mezitím seznámila se zařízením TOKAMAK, kterým fakulta disponuje v sídle této vysoké školy v Břehové ulici. Zde také obě skupiny navštívily laboratoře Katedry dozimetrie a ionizujícího záření a Katedry jaderné chemie. Vše bylo doplněno odborným výkladem pracovníků fakulty podaným tak, aby byl pro žáky střední školy srozumitelný a přitažlivý. Exkurze byla velice zajímavá a přínosná pro další studium fyziky. Spolupráce s FJFI ČVUT bude pokračovat i v dalších letech.