Střípky z gymnázia

Hrajme si v přírodě na cizince

,

logolink 2

V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem zavítala v úterý 10. března na gymnázium návštěva z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy ze Západočeské univerzity v Plzni. Byla jí RNDr. Jitka Prokšová, která si pro naše studenty připravila dvě přednášky z fyziky na téma optika. První přednáška byla určena třetím ročníkům a účastníci se během ní dozvěděli o optických jevech, se kterými se mohou setkat v našich zeměpisných šířkách. Popsány byly halové jevy, duha, soumrakové jevy a astronomické refrakce. Pro tercii a kvartu byla připravena druhá přednáška, zaměřená na optické klamy. Kromě jiného mohli žáci zhlédnout i 3D projekci pomocí dokonalého odrazu zrcadel. Obě přednášky byly velice zajímavé a doplnily učivo probírané při hodinách fyziky.