Střípky z gymnázia

Cesta až do vesmíru?

,

Tak jako každý rok se i letos už od ledna mohli studenti gymnázia zapojit do astronomické olympiády. Letošní ročník 2022-23 pořádá, jako každý rok, Česká astronomická společnost. Garantkou školního kola je Mgr. Lenka Pavelková.

V astronomické olympiádě se letos zúčastnilo pět studentů. Olympiáda je podle tříd, kam studenti chodí, rozdělena na čtyři kategorie. Kategorie GH – prima a sekunda, EF – tercie a kvarta, CD – první a druhé ročníky čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky osmiletého studia a konečně nejstarší kategorie AB0150- třetí a čtvrté ročníky čtyřletého gymnázia a odpovídající ročníky osmiletého studia.

V krajském kole AO pro kategorie GH a EF se studenti umístili následovně: Barbora Walterová (prima) 6. místo v kraji, Vojtěch Chuman 15. pozice v kraji a Martin Tomek (tercie) 4. místo v kraji.

V krajském kole kategorie AB získal Filip Kraus (3.A) 29. pozici. A nejlepšího výsledku dosáhl David Bálek (oktáva), ten v republikovém kole skončil druhý a postupuje tak do celosvětového kola. Všem soutěžícím gratulujeme k těmto úspěchům v astronomické olympiádě.

Foto: olympiada.astro.cz