Střípky z gymnázia

Arabské jaro v hodinách zeměpisu

,

Zeměpis nemusí být jen o učení se zpaměti názvů hlavních měst všech států na světě. Jeho součástí je i přesah do jiných předmětů jako je třeba dějepis nebo politologie. Na závěr učebního bloku, ve kterém se sextáni s paní učitelkou Lucií Albrechtovou celou zimu věnovali Africe, se studenti zaměřili na nedávné dění na severu kontinentu a Blízkém východě. V arabském světě se hlavně v letech 2011-2012 rozhořely série konfliktů, státních převratů a revolucí známé pod názvem „arabské jaro“. Právě to bylo tématem projektu sextánů.

Úkolem bylo vytvořit story mapu (webovou stránku) s informacemi o arabském jaru. Studenti k tomu využili software ArcGIS. Na nejzdařilejší práce se můžete podívat (pro zobrazení klikněte na náhled):