Střípky z gymnázia

Sociální prevence s Magdalénou

,

6. června se žáci tříd 1.B a 1.C zúčastnili první části primárního preventivního programu organizace Magdaléna, která se věnuje léčbě a prevenci různých typů závislostí.

Podle dotazníků, které studenti před časem vyplnili, jim byl sestaven program, který se věnoval třídnímu kolektivu a jeho utužování. Během besedy žáci rozebírali různé situace ve třídě a vztahy mezi sebou a došlo také na zábavnou hru.

Druhá část tohoto programu bude probíhat na přelomu září a října v příštím školním roce.