Střípky z gymnázia

Zeměpisci v kraji

,

Ve čtvrtek 11. dubna proběhlo v Benešově krajské kolo zeměpisné olympiády. Již tradičně probíhá soutěžní klání ve třech disciplínách, práce s atlasem, vědomostní kvíz a tvorba konkrétního projektu, tentokrát na téma cestovní ruch. Olympiáda je dělena na čtyři věkové kategorie a v každé soutěží až 25 studentů.  Naši studenti skvěle reprezentovali školu a umístili se ve všech námi zastoupených kategoriích.

kategorie A                 2. místo Vít Gardoň (prima)

kategorie B                  3. místo Šimon Dlouhý (sekunda)

kategorie D                 3. Místo Vojtěch Horník (oktáva), 7. místo Vojtěch Andrš  (4.C)

Blahopřejeme a uvádíme příklad kvízové otázky kategorie D.

a)      Níže jsou uvedeny charakteristiky tří asijských velkoměst. Určete, o která velkoměsta se jedná.

Město ležící téměř na rovníku je zároveň samostatným státem s převahou čínského obyvatelstva. Je významným dopravním uzlem na cestě mezi Austrálii a Evropou. Proslulo mimo jiné přísnými zákony. V posledních desetiletích zažívá veliký rozmach cestovního ruchu.

Bývalé hlavní město muslimské země leží téměř na obratníku Raka na pobřeží Indického oceánu blízko delty jedné ze dvou největších řek jižní Asie. Město je významným přístavem a jeho počet obyvatel již v současnosti přesahuje 10 miliónů.

Město leží na úpatí pohoří, které ho odděluje od Středozemního moře. V minulosti patřilo k hlavním centrům orientálního světa a proslavilo se například významným stejnojmenným obchodním artiklem z oblasti textilního průmyslu. Nyní se často objevuje ve zpravodajských relacích věnovaných zahraniční politice.

 

b)      Posuďte pravdivost tvrzení, která se týkají všech tří uvedených velkoměst: ANO x NE

Hospodářský rozkvět měst podmínila skutečnost, že se jedná o námořní přístavy.

Všechna tři velkoměsta leží mezi rovníkem a 30º s. š.

Všechna tři města se nacházejí na Blízkém východě.

Dva ze států, v nichž dvě uvedená velkoměsta leží, spolu sousedí (mají společnou státní hranici).

 

Zadání i správné odpovědi na http://geography.cz/olympiada/