Střípky z gymnázia

Holanďané už doma

,

V neděli dopoledne skončila odletem holandských hostů letošní česká část výměnného projektu Tourism Leeuwarden-Příbram. Holandští studenti spolu se svými dvěma učiteli pobývali v Příbrami týden od 12. září. Oficiální závěr projektu však proběhl už v pátek, kdy studenti v mezinárodních dvojicích pracovali na přípravě závěrečné prezentace. Před jejím vypuknutím se s hosty za vedení školy rozloučili ředitelka Mgr. Iva Kadeřábková a zástupce RNDr. Petr Hrubý. Ti poděkovali organizátorům výměnného projektu Mgr. Marcele Haškové a Mgr. Adéle Zbíral za bezchybný program. Pak mezinárodní dvojice prezentovaly svůj pohled na šestici dnů v České republice – vyrobili kostky, jejichž každá strana symbolizovala jeden den pobytu. Na závěr všichni zhlédli krátké vzpomínkové video.

V podvečer se všichni ve výtvarném ateliéru sešli ještě jednou, aby neformálně povečeřeli a podiskutovali nad přínosem projektu. Ten nespočíval jen v poznávání hostitelských zemí a rodin, ale také v navazování nových přátelství a procvičování angličtiny či němčiny. Studenti pod obětavým vedením Mgr. Marcely Haškové a za výrazné podpory Mgr. Adély Zbíral odvedli dobrou práci a příkladně reprezentovali svoji školu.