Střípky z gymnázia

Závěrečná konference k projektu ELIE

,

logolink_bar (1)

V pátek 12. 10. 2012 se v prostorách Gymnázia Příbram uskutečnila konference E-learningová podpora výuky anglického jazyka – výstupy a zkušenosti. Cílem akce byla závěrečná prezentace celého projektu, který byl na Gymnáziu Příbram, Legionářů 402, realizován od listopadu 2011 do října 2012 a jehož cílem bylo zvýšení motivace žáků ke studiu angličtiny a prohloubení čtenářské gramotnosti.

Ředitelka školy Mgr. Iva Kadeřábková na samotném začátku přivítala přítomné účastníky konference a ve svém projevu velmi kladně zhodnotila celou akci, její profesionální úroveň a originalitu. Pak předala slovo koordinátorce projektu ELIE PaedDr. Haně Kuchyňkové. Paní profesorka přítomným přiblížila celý projekt a představila své kolegy Mgr. M. Haškovou, Mgr. M. Hrabíkovou, Mgr. E. Chovancovou, Mgr. A. Lexovou, Mgr. H. Štufkovou, PhDr. J. Fryše, Mgr. J. Šípa a D. Valenta – vyučující anglického jazyka, kteří se na projektu aktivně podíleli.

Autoři projektu přítomné postupně seznámili s vytvořenými materiály, a to v sekcích angloamerická literatura a konverzace v anglickém jazyce zaměřené na náš region, média a komunikační situace.

První část dopoledne nabídla setkání s Jane Austenovou, Charlesem Dickensem, Tennesee Wiliamsem, Arthurem, Conanem Doylem, Williamem Blkakem a mnohými dalšími literárními velikány.

Druhá část konference pak byla zaměřena na konverzaci v anglickém jazyce a poslech komunikačních situací.

Jednoznačně kladné reakce posluchačů pak udělaly tečku za tímto jedinečným projektem.