Střípky z gymnázia

S Erasmem Plus do Norska

,

V neděli 12. dubna se skupina 16 studentů gymnázia vydala na konferenci projektu Erasmus Plus. Studenti doprovázeni Mgr. Hanou Štufkovou a Mgr. Lenkou Pavelkovou odletěli ve večerních hodinách do norského Osla. Po cestě letadlem následoval ještě přesun autobusem do města Vollenu, kde byli všichni účastníci projektu ubytováni.

Hlavním úkolem projektu Erasmus Plus je seznamování studentů napříč národnostmi. A to započalo hned první den. Ráno se studenti všech účastnických zemí (Norska, Polska, Německa, Itálie a České republiky) přesunuli autobusy do místní školy, kde také po celý týden trávili většinu času. První den probíhala prezentace jednotlivých projektů každé školy. Gymnázium Příbram prezentovalo tři práce na téma Invazní živočichové a rostliny, Zákoutí v Příbrami, která volají po změně, a Recyklace odpadů. Norové například zpracovali problematiku budování ropných plošin. Odpoledne patřilo procházce po pobřeží fjordu.

Od této chvíle také studenti působili už ne v národních skupinách, ale v šesti smíšených skupinách, vždy s jedním norským studentem jako průvodcem a dvěma přidělenými učiteli z Erasmus týmu.

Večery vždy probíhaly v tanečním duchu, kdy každý stát předváděl nějaký tanec, který se poté učili ostatní účastníci.

Druhý den pobytu začalo šest mezinárodních skupin chystat tzv. role-plays, které byly výstupem celotýdenní práce. Každý výstup vycházel z jednoho nebo dvou problémů, které jednotlivé země prezentovaly na informačním veletrhu první den pobytu. Poté následovala přednáška Generation Green o globálních změnách. Odpoledne patřilo návštěvě města Askeru a setkání s jeho starostkou.

Třetí den, ve středu, navštívili studenti výstavu Engineering Challenge v Oslu, kde měli v rámci workshopu možnost pracovat s nejnovějšími technickými vymoženostmi a získat co nejvíce informací o stavbě ropných plošin. Pomocí ipadů, dotykových obrazovek a lektorky byli vedeni ke zdárnému výstupu – naplánování co nejekologičtějšího projektu ropné plošiny. Své výstupy jednotlivé skupiny představovaly a obhajovaly v anglickém jazyce před ostatními.

Čtvrtý den patřil celodenní návštěvě Osla, nejdříve s výkladem norských studentů, a poté měl každý několik hodin volného času, které většina věnovala nákupu suvenýrů nebo návštěvě místních muzeí. Naše skupina se vypravila do muzeí Kon-tiki a Fram. K velké radosti učitelů i studentů byl do programu zařazen také sportovní areál Holmenkollen. Z vrcholu skokanského můstku se odkrýval opravdu nádherný pohled na Oslofjord.

V pátek dopoledne studenti pilovali své dramatické výstupy, prohlédli si školu ve Vollenu a krátce diskutovali s jejími žáky. Odpoledne každá skupina svou divadelní hru předvedla. Večer proběhla rozlučková party. Po rozloučení se všemi novými známými našim studentům zbylo jen pár hodin spánku, protože už v brzkých sobotních hodinách odjížděli na letiště a na cestu domů.

Díky projektu EU, který na našem gymnáziu nepřetržitě probíhá už 13. rokem, měla další skupina možnost procvičit si angličtinu, seznámit se s mnoha vrstevníky z cizích zemí a podívat se do krásné země na severu Evropy. Příští studentská konference se bude konat za rok v severoněmeckém Aurichu.