Střípky z gymnázia

1.C v galerii

,

24. října se třída 1.C v rámci výtvarné výchovy vypravila pod vedením Mgr. Světlany Hlaváčové do Galerie Františka Drtikola. Ta se nachází v příbramském Zámečku-Ernestinu. Svá díla zde vystavovali Dušan Černý a Jiří Mikeska. Věnují se malbě, grafice a fotografiím.

Dušan Černý je rodák z Příbrami a také bývalý student příbramského gymnázia. Na této výstavě zachycuje vzájemné vazby mezi člověkem a přírodou. Jiří Mikeska je absolventem Umělecko-průmyslové školy v Ostravě. Zde v galerii představuje své abstraktní obrazy inspirované přírodou, kterou vyfotil. Oba mají vztah k Příbrami a jsou kamarádi od studia na Akademii výtvarného umění v Praze. V této době jsou členy výtvarné skupiny Corpora S.

Studentům se výstava líbila, protože se seznámili s tvorbou současných umělců.

Foto: Mgr. Světlana Hlaváčová