Střípky z gymnázia

Zaostřeno na jména

,

Když si učitelé nepamatují jména studentů a chtějí se strefit do správného křestního jména, nejvíce uspějí s Terezou a Janem. To jsou totiž nejčastější křestní jména studentů Gymnázia Příbram. Vyplývá to ze statistiky, kterou jsme zpracovali k 1. únoru a do níž byla zahrnuta jména všech studentů.

Vítězové se o první místa podělili téměř vyrovnaně, přičemž z dívek si post pevně drží jméno Tereza (30x) a z chlapců jméno Jan (31x). Na druhém stupni se umístilo jméno Anna (19x) a v patách je mu jméno Kateřina (18x). U chlapců, též s poměrně velkým rozdílem, skončilo jako druhé jméno Tomáš (21x), následováno vyrovnanou dvojicí jmen Jakub a Martin (13x).

Zajímavě pak vychází srovnání se stejnou statistikou, kterou GymTV představila před šesti lety. Tehdy u dívek vládlo jméno Lucie (26x, dnes 17x) a u chlapců jméno Tomáš (22x, dnes 21x). Jinak se mezi deseti nejčetnějšími jmény objevují stálice, nově pak častěji Eliška a Adéla, u chlapců pak Ondřej.

Stránky Českého statistického úřadu dokazují, že statistiky provedené u dětí narozených v letech 1997 – 2004 v České republice se shodují s těmi našimi. Vévodícím dívčím jménem bylo jméno Tereza, za kterým se střídalo buď jméno Kateřina a Anna, anebo Kristýna. Z chlapeckých jmen bylo pro toto období nejčastější jméno Jan, na které navazovala jména Tomáš, Jakub a Martin.

Poslední republikové statistiky z roku 2014 uvádí, že po několika letech se na první pozici u nově narozených dětí dostalo jméno Eliška, následováno jmény Tereza a Anna. U chlapců je dnes nejčastějším jménem Jakub, za ním Jan a Tomáš.

Mezi všemi obyvateli ČR bez ohledu na věk je na prvním místě mezi ženami Marie, následována Janou a Evou, mezi muži pak Jiří a za ním Jan a Petr.

divky

chlapci